Top ponuky

 

Veľkosť pozemkov

 

pozemok číslo výmera 
1 361 m2
2 297 m2
3 274 m2
4 353 m2
5 317 m2
6 280 m2
7 229 m2
8 229 m2
9 248 m2
10 276 m2
11 281 m2
12 360 m2
13 397 m2
14 316 m2
15 318 m2
16 321 m2
17 323 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usporiadanie pozemkov