Top ponuky

 

Lokalita 

Názov stavby: 17 RD - Krivé kúty, Rastislavova ulica 

Miesto stavby: ulica Rastislavova, lokalita Krivé kúty, Skalica 

Katastrálne územie: Skalica

Parcely: 11766/1, 11766/3, 11766/162 - 197,

Hlavný projektant: Ing. arch. Jozef Kolacia 

 

Nad jestvujúcou Rastislavovou ulicou sa rovnobežne s ňou vytvorí nová komunikácia, ktorá bude prístupná cez prístupovú komunikáciu kolmú na obidve cesty. 6 RD bude osadených pri jestvujúcej Rastislavovej ulici a zvyšných 11 RD bude osadených pri novej komunikácii - 5 RD na hornej strane a 6 RD na dolnej strane. RD budú riešené ako radová zástavba.

 

 

Výstavba bude realizovaná v troch etapách:

I. etapa bude spustená v 10/2016

II. etapa bude spustená v 05/2017

II. etapa bude spustená v 12/2017 

 

Navrhnuté sú dva typy rodinných domov:

RD typ I. - dvojpodlažný rodinný dom s prízemím a poschodím, nepodpivničnený

RD typ II. - jednopodlažný rodinný dom s garážou, nepodpivničený.